KARŞIDAN KARŞIYA GEÇİŞTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Değişik sebeplerden dolayı kara yolu üzerinde bulunulan noktadan karşıya geçilmesi gerekebilir. Bu durumda yaya kendisinin ve trafik ortamını paylaştığı diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan karşıya geçmelidir. Bunun için aşağıda anlatılan geçiş kurallarına uyulmalıdır.

1- Karşıdan Karşıya Geçiş Kuralları


Okul geçitleri, yaya geçidi, üst ve alt geçitler yayalar için özel olarak düzenlenmiş karşıya geçiş yerleridir. Geçiş için düzenlenmiş yerlerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kara yolu üzerinde karşıya geçiş en kısa sürede tamamlanmalıdır.
2- Karşıdan Karşıya Geçişin Tehlikeli Olduğu Yerler
Güvenli geçiş için düzenlenmiş olan yerlerin dışında kalan kara yolu kısımları karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerlerdir. Ayrıca sürücülerin yayayı görmekte zorlanacağı tepe üstü ve dönemeçli yollar da yapısı nedeniyle karşıya geçişin tehlikeli olduğu yerlerdir.


3- Karşıdan Karşıya Geçişin Güvenli Olduğu Yerler


Trafik polisi veya trafiği düzenlemekle görevli üniformalı yetkilinin bulunduğu yerler, Işıklı işaret cihazlarının bulunduğu yerler.

Bunların bulunmadığı durumlarda kavşak giriş ve çıkışları ile akan trafiğin görülebildiği yerler de karşıya geçiş için kullanılabilir.


4- Karşıya Güvenli Geçiş İçin Uygun Yerlerin Seçimi


Yayalar yukarıda belirtilen karşıya geçiş için düzenlenmiş yerleri seçerken öncelikle güvenli olanı tercih etmelidir. Ancak, bulunduğu yerin yakınında karşıya geçiş için düzenlenmiş yer yok ise, taşıt yo-lunun müsait olduğundan emin olarak mümkün olan en kısa sürede karşıya geçilmelidir.


5 - Trafik Polisi Ve Trafik Işıklarının Bulunamadığı Yerlerde Karşıya Geçiş Şekli


Karşıya geçmek için yolun müsait olduğundan emin olmak gerekir. Tek yönlü yollarda taşıtların geldiği istikamet kontrol edilerek uygun zamanda karşıya geçilir.


Kara yolunun iki yönlü olduğu, trafiğin iki yönde de aktığı yerlerde yaya yolun kenarında kaldırımda durarak sırasıyla sola, sağa, tekrar sola bakmalı, yolun müsait olduğunu görmeli ve emin olunca karşıya geçmelidir.


Yol ortasına gelindiğinde kara yolu tekrar kontrol edilerek geçiş tamamlanır. Kendi işi ne kadar acele olursa olsun, karşıya geçmesi gereken yaya hiçbir zaman aceleci ve dikkatsiz davranmamalıdır.

Yolun karşıya geçmek için uygun olduğundan emin oluncaya kadar taşıt yoluna inmeyiniz!
6- Yolun Genişliğine Göre Karşıya Geçiş Zamanının Basit Olarak Hesaplanması


Karşıya geçiş süresini yayanın yürüme hızı ve taşıt yolunun genişliği belirler. Yetişkin bir insan tempolu bir yürüyüşle 20m genişliğindeki bir kara yolunu yaklaşık 15-20 saniyede geçebilir.


Bu durumda yaya kendi özel durumuna, hızını etkileyen faktörlere ve yol genişliğine dikkat ederek, güvenle geçebileceğinden emin olmadıkça taşıt yoluna inmemelidir.

Yaya karşıya geçiş zamanını; kara yolu üzerindeki araçlar ve bu araçların hızlarını dikkate alarak belirler. Şehir içi yollarda taşıtların maksimum hız sınırı 50 km/h’tır. Bu değer aracın saniyede yaklaşık 14m yol alması demektir. Hız sınırlamalarına uymayan sürücülerin olabileceği de unutulmamalıdır.


Kara yolunda karşıya güvenli geçiş için yayalar:


• Yolun genişliğine,


• Kendi hızlarına ve


• Araçların hızına dikkat etmelidir.


Kara yolunda karşıya geçmesi gereken her insanın yaya olarak dikkatli davranması, güvenle geçebileceğinden emin olunca yaya yolundan inerek karşıya geçmesi gerekir.

8- Duran Araçların Önünden, Arkasından Ve Arasından Geçmenin Tehlikeleri


Seyir halindeki araçların hızı ve yol kenarında duran araçların yayanın görünmesini engellemesi nedeniyle duran araçların önünden ve arkasından karşıya geçiş çok tehlikelidir. Yayaların belirli bir hızla gelen araçları görebilmesi için çevresinde bir engel (araç, ağaç, dönemeç, diğer insanlar gibi) olmadan kara yolunun yeterli bir uzunluğunu görebilmesi gerekir. Ancak geçişleri için yeterli uzaklıkta araç olmadığını görebiliyorlarsa karşıya güvenle geçebilirler.


Trafik güvenliğinin sağlanmasında; insanların kara yolunu kullandıklarının bilincinde olmaları, sürücü, yaya veya yolcu olarak bulundukları durumun sorumluluğunu hatırlamaları ve kara yolunu araçlı ya da araçsız olarak kullanmakta olan diğer insanları ve araçları fark etmeye, onlar tarafından fark edilmeye dikkat etmeleri katkı sağlayacaktır.

9- Karşıya Geçişlerde Karşılaşılan Taşıtlarla Yayanın Geçiş Sırası Bakımından Durumları


Kara yollarından ilk geçiş hakkı (trafik polisi, ışıklı trafik işaret cihazları, trafik işaret cihazları, trafik işaret levhaları, yol çizgileri ile geçiş önceliği düzenlenmemiş ise) taşıtlara aittir. Yayalar özellikle eğimli yollarda taşıtların ani duruş ve kalkışlarının tehlikeli olması nedeniyle taşıtların geçiş hakkını kullanmasını beklemelidir.

Sürücüler taşıt yolu üzerinde karşıya geçmekte olan yayaları fark etmeli, geçişlerini tamamlamalarına müsaade etmelidir. Yaya, yolcu ve sürücü değişen durumları çabuk fark etmeli, sorumluluklarına uygun olarak çabuk karar verip hareket etmelidir.