tatürk soyadı kanunu,
soyadı kanunu ne zaman çıktı,
soyadı kanunu ne zaman kabul edildi,


Önceden bildiğiniz gibi kişiler yanına babasının adı eklenerek çağırılıyordu. Örneğin Mustafa oğlu Ali gibi. Atatürk'ün yaptığı yeniliklerden bir taneside soyadları üzerine oldu. Soyadı kanununun ne zaman yapıldığı ve nasıl uygulandığına dair bilgileri hep birlikte öğrenelim...

Atatürk Soyadı Kanununu ne zaman yapmıştır?

Kişinin soyadının bulunmaması toplum hayatında karışıklara neden oluyordu. Ayrıca bu durum toplumsal ilişkiler bakımından da bir eksiklikti. Soyadı yerine kullanılan baba adı, doğduğu memleketin adı ve kullanılan lakaplar, soyadının toplumsal ilişkilerdeki rolünü oynayamıyordu.
Grup Hepsi Fan Club - Atatürk - Soyadı Kanunu 21 Haziran 1934'te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı.

Soyadı kanununun kabulünden sonra 24 Kasım 1934 yılında 2258 Sayılı Kanunla, TBMM Türk milletinin bir şükran ifadesi olarak, Gazi Mustafa Kemal Paşaya Atatürk soyadını vermiştir.

1934 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da; "Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Paşa" gibi, eski toplum zümrelerini belirten unvanlar kaldırılmıştır. Aynı kanunla yurt savunmasında, Milli Mücadelede gösterilen başarılar karşılığı verilen madalyalar dışında, eski Osmanlı idarecilerinin verdiği tüm nişan ve rütbeleri taşımak da yasaklanmıştır.