barış üzerine güzel sözler - barışla ilgili sözler - güzel barış sloganları - dünya barış sloganları

Barışın Önemiyle İlgili Sloganlar


Yurtta barış, cihanda barış - Atatürk


Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir - Puşkin


Savaş hırsızlar yaratır, barış da o hırsızları asar -George Herbert


Kuvvetli ve barış tanımayan komşular arasında barış, tehlikeli bir hayaldir - Tacitus


Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer - Krezus


Barış bile, büyük ücretlerle satın alınır - Benjamin Franklin


Barış, her şeyi hazmeden mutluluktur - Victor Hugo


Barış tacı, saltanat tacıyla kıyaslanamayacak kadar güzel ve değerlidir - Epicure


Eğer müminlerden iki grup birbiriyle döğüşürlerse aralarını düzeltiniz - Hucurat /9


Kendinizden başka hiç kimse size barışı getiremez - Emerson