Eğitim tüm toplumun ihtiyacı olan temel ögelerden bir tanesidir. Eğitimle ilgili söylenmiş olan güzel sözleri okumak ve beğendiklerinizi çeşitli yerlerde kullanmak istiyorsanız sizler için bir araya getirdiğim sözlere bakmayı ihmal etmeyin...

Eğitim Hakkında Güzel Sözler
Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.


Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir. Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz...


En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.


Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.


Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.


Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. (Mann)7


Etraflıca çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. (Konfüçyus)


Pratik, bütün öğretmenlerin en iyisidir. (Syrus)


Gerçek eğitim, kendinden en iyiyi vermekten geçer. (M.Gandhi)


Hakiki öğrenci, bilinenin içinden bilinmeyeni geliştirmeyi öğrenir ve ustaya yaklaşır. (Goethe)


Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır. (P.Peacut)


Eğitimin kökleri acı; fakat meyveleri tatlıdır. (Aristotle)


Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı saatlari en güzel saatlerle değiştirmektir. (Montesquieu)