Atatürk'ün hayatının kronolojik sıralamasını İngilizce ve Türkçe olarak başlıkta bulabilirsiniz.

EVENTS IN ATATÜRK'S LIFE IN CHRONOLOGICAL ORDER

1881
Mustafa born in Salonika.

1893
Mustafa enters the Military Preparatory School in Salonika and is
given the second name "Kemal" by his teacher.

1895
Mustafa Kemal enters the Military High School at Manastir.

1899
Mustafa Kemal enters the infantry class of the Military Academy in
İstanbul.

1902
Mustafa Kemal graduates from the Military Academy and goes on to the
General Staff College.

January 11, 1905
Mustafa Kemal graduates from the General Staff College with the rank of
Staff Captain and is posted to the Fifth Army, based in Damascus.

October 1906
Mustafa Kemal and his friends from the secret society
"Fatherland and Freedom." in Damascus.


September 1907
Mustafa Kemal transferred to Third Army and goes to Salonika.

September 13, 1911
Mustafa Kemal transferred to General Staff in İstanbul.

January 9, 1912
Mustafa Kemal success¤¤¤¤y leads the Tobruk offensive in Libya.

November 25, 1912
Mustafa Kemal appointed Director of Operations. Mediterranean Straits
Special Forces.

October 27, 1913
Mustafa Kemal appointed Military Attache in Sofia.

April 25, 1915
Allies land at Arıburnu and Mustafa Kemal stops their progress with his
division.

August 9, 1915
Mustafa Kemal appointed Commander, Anafartalar Group.

April 1, 1916
Mustafa Kemal promoted Brigadier-General.

August 6-7, 1916
Mustafa Kemal wins Bitlis and Muş back from the enemy.

October 31, 1918
Mustafa Kemal becomes Commander, Lightning Group of Armies.

April 30, 1919
Mustafa Kemal appointed Inspector of 9th . Army based in Erzurum with wide
powers.

May 16, 1919
Mustafa Kemal leaves İstanbul.

May 19, 1919
Mustafa Kemal lands in Samsun.

July 8, 1919
Mustafa Kemal resigns from the post of Inspector of 3rd . Army and from
the army.

July 23, 1919
Mustafa Kemal elected Chairman of Erzurum Congress.

September 4, 1919
Mustafa Kemal elected Chairman of Sivas Congress.

December 27, 1919
Mustafa Kemal arrives in Ankara with the Excutive Committee.

April 23, 1920
Mustafa Kemal opens the Turkish Grand National Assembly in Ankara.

May 11, 1920
Mustafa Kemal is condemned to death by the government in İstanbul.

August 5, 1921
Mustafa Kemal appointed Commander-in-Chief by the Grand National Assembly.

August 23, 1921
The battle of Sakarya begins with Turkish troops led by Mustafa Kemal.

September 19, 1921
The Grand National Assembly gives Mustafa Kemal the rank of Marshal and
the title Gazi (Victor).

August 26, 1922
Gazi Mustafa Kemal begins to lead the Great Offensive from the hill of
Kocatepe.

August 30, 1922
Gazi Mustafa Kemal Paşa wins the battle of Dumlupınar.

September 10, 1922
Gazi Mustafa Kemal enters İzmir.

November 1, 1922
The Grand National Assembly accepts Gazi Mustafa Kemal's proposal to
abolish the Sultanate.

January 14, 1923
Mustafa Kemal's mother Zübeyde Hanım dies in İzmir.

October 29, 1923
Proclamation of the Turkish Republic and Gazi Mustafa Kemal is elected
First President.

August 24, 1924
Gazi Mustafa Kemal wears a hat for the first time at Sarayburnu in
İstanbul.

August 9, 1928
Gazi Mustafa Kemal speaks at Sarayburnu on the new Turkish Alphabet.

April 12, 1931
Gazi Mustafa Kemal founds the Turkish Historical Society.

July 12, 1932
Gazi Mustafa Kemal founds the Turkish Linguistic Society.

June 16, 1934
The Grand National Assembly passes a law granting Gazi Mustafa Kemal the
surname "Atatürk".

November 10, 1938
Atatürk dies.
ATATÜRK'ÜN YAŞAMINDAKİ KRONOLOJİK OLARAK OLAYLAR

1881
Mustafa'nın Selanik'te dünyaya gelmesi.

1893
Mustafa Selanik'teki Askeri Hazırlık Okuluna başlar ve burada öğretmeni
tarafından kendisine ikinci ismi "Kemal" verilir.

1895
Mustafa Kemal Manastırdaki Askeri Liseye başlar.

1899
Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar.

1902
Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine
devam eder.

11 Ocak 1905
Mustafa Kemal Harp Akademisinden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun
olur ve Şam'da bulunan Beşinci Orduda görev almak üzere Şam'a gönderilir.

Ekim 1906
Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da "Vatan ve Hürriyet" adıyla gizli bir
dernek kurarlar.


Eylül 1907
Mustafa Kemal Üçüncü Orduya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir.

13 Eylül 1911
Mustafa Kemal İstanbul'daki Genel Kurmaya tayin edilir.


9 Ocak 1912
Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.

25 Kasım 1912
Mustafa Kemal Hareket Başkanı olarak Akdeniz Boğazları özel Kuvvetlerine
atanır.

27 Ekim 1913
Mustafa Kemal Sofya'ya Askeri Ataşe olarak atanır.

25 Nisan 1915
İttifak Devletleri Arıburnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal Tümeni
ile ilerlemelerini durdurur.

9 Ağustos 1915
Mustafa Kemal Anafartalar Grup Kumandanlığına getirilir.

1 Nisan 1916
Mustafa Kemal Tuğgeneralliğe terfi eder.

6-7 Ağustos 1916
Mustafa Kemal Bitlis ve Muş'u düşmandan geri alır.

31 Ekim 1918
Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Kumandanı olur.

30 Nisan 1919
Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle
Müfettiş olarak atanır.

16 Mayıs 1919
Mustafa Kemal İstanbul'u terkeder.

19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar.

8 Temmuz 1919
Mustafa Kemal gerek Üçüncü Ordu Müfettişliği görevinden gerekse
ordudan istifa eder.

23 Temmuz 1919
Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığına getirilir.

4 Eylül 1919
Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığına getirilir.

27 Aralık 1919
Mustafa Kemal İcra Heyeti ile Ankara'ya gelir.

23 Nisan 1920
Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar.

11 Mayıs 1920
Mustafa Kemal İstanbul hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir.

5 Ağustos 1921
Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından Başkumandan olarak atanır.

23 Ağustos 1921
Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya savaşı başlar.

19 Eylül 1921
Büyük Millet Meclisi, Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ile Gazi
unvanını verir.

26 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Büyük Taarruzu Kocatepe'den yönetmeye başlar.

30 Ağustos 1922
Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlupınar savaşını kazanır.

10 Eylül 1922
Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girer.

1 Kasım 1922
Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal'in Hilafetin kaldırılması
Yönündeki önerisini kabul eder.

14 Ocak 1923
Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder.

29 Ekim 1923
Türkiye Cumhuriyetinin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in
ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

24 Ağustos 1924
Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer.

9 Ağustos 1928
Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar.

12 Nisan 1931
Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumunu kurar.

12 Temmuz 1932
Gazi Mustafa Kemal Türk Dil Kurumunu kurar.

16 Haziran 1934
Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e "Atatürk"
soyadını verme kararı alır.

10 Kasım 1938
Atatürk vefat eder.