savcılığa dilekçe vermek - savcılığa dilekçe nasıl yazılır - savcılığa dilekçe yazmak - savcılığa dilekçe nasıl verilir

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örnekleri………………………………………….. …… CUMHURİYET SAVCILIĞINA


Müşteki: (Ad Soyad) (Adres)


Sanık: (Ad Soyad) (Adres)


Suç Tarihi: (Tarih)


Olaylar:


1. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………
………………………………………….. ………………………………………….. …………………….


2. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………
………………………………………….. ………………………………………….. …………………….


3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.


Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.


Saygılarımla


(Tarih)
Şikâyetçi: (Ad Soyad)
(İmza)

Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örnekleri