İslami devir Türk edebiyatı kaç bölüme ayrılır,


İslami Devir Türk Edebiyatı Genel Özellikleri


Türkler 10. yüzyıldan itibaren topluluklar hâlinde İslamiyeti kabul etmeye başladılar. Özellikle Karahan hükümdarı Abdulkerim Satuk Buğra Han'ın 932 yılında İslamiyeti kabul etmesiyle daha da yayıldı. Bu hareket 11. ve 12. yüzyıllarda da sürdü. Türkler yeni din ve kültürün etkisinde mimarî, bilim, edebiyat ve sanat alanında önemli eserler ortaya koydu. Edebiyat alanında,  • Yusuf Has Hacip "Kutadgu Bilig",
  • Kaşgarlı Mahmut "Divanû Lûgati't Türk",
  • Edip Ahmet Yükneki "Atabetü'l Hakayık",
  • Hoca Ahmet Yesevi de "Divan-ı Hikmet" adlı eserini bu dönemde yazdı.Anadolu sahasında ise 12. ve 13. yüzyıllarda Ahmet Fakih "Çarhname", Şeyyat Hamza "Yusuf ile Züleyha", Yunus Emre "Risaletün Nushiye " ve "Divan" adlı eserlerini yazdı.


Türkler yeni dini öğrenmek amacıyla Arapça, Farsça öğrendiler. Dilimize bu dillerden din yoluyla çok sayıda sözcük girmeye başladı. Bu tutum ileriki yüzyıllarda daha da arttı.


İslamî Devir Türk Edebiyatı:


1. Divan Edebiyatı (Klasik Edebiyat) (13. yy. - 19. yy.)
2. Halk Edebiyatı (13. yy. - 19. yy.)
a) Âşık Edebiyatı
b) Anonim Halk Edebiyatı
c) Tasavvuf Edebiyatı (Dini-Tasavvufi Türk Halk Ed.) (11. yy. - 19. yy.)