Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, ayet ve surelerin dışında bir de cüzler şeklinde bölümlere ayrılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne "cüz" denir. Kur'an-ı Kerim otuz cüzden oluşur. Her cüzün başlangıcında sayfa kenarında bir gül resmi vardır. Bu güllere "cüz gülleri" denir,


Kur'an-ı Kerim'in cüzlere ayrılması, belli bir düzen içerisinde okunması ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Örneğin hafızlar Kur'an'ı cüz sistemine göre ezberlerler. Aynı şekilde Kur'an'ın grup hâlinde hatmedilmesi de cüzlerin hatime katılanlar arasında dağıtılması ile olur.


Ülkemizde basılmış olan Kur'an nüshalarının sonunda hatim duası yer alır. Ayrıca Kur'an'ı yazan hattatın ve basan yayınevinin adı yer alır. En sonda ise surelerin fihristi verilir. Bu fihristte sure numarası, sure adı ve surenin başladığı sayfanın numarası vardır.